Očekivanja od države u poslednjoj krizi na Kosovu

Bezbednost

 

Povodom incidenta koji se desio 24 septembra 2023. godine na AP KiM, kada su policajci tzv. Kosova ismevali i zanemarivali povređenog Srbina, kojeg su ranili pre toga. Ako su snimci, koji se navode u obraćanju predsednika kredibilni(mogu da se koriste u sudskom postupku), potrebno je da Srbija preduzme nešto.

To nešto je jedino moguće legalnim putem, pošto uzimanje puške u ruke nije najpametnija opcija koja nam stoji na raspolaganju. Prema navodima, očigledno je da su postupajući policajci učinili krivično delo zloupotreba službenog položaja i da je potrebno da bude podnesena krivična prijava protiv njih, kao i što je potrebno pokrenuti discpilinski postupak protiv istih. Naravno, ovo bi moralo da se uradi pred Kosovskim institucijama ali bi ovo imalo ogroman značaj za poziciju Srbije u svetskim medijima posle ovog medijskog haosa.

Ovo je jedini civilizovani način da pripadnici kosovske policiju budu kažnjeni za svoje monstruozno postupanje. Ujedno i najbolji način da Srbija sačuva svoj ugled u svetu i međunarodnoj zajednici ali i narušu Kurtijev ugled u istim organizacijama, čime bi Srbiji bila lakša pregovaračka pozicija u dijalogu koji vodi sa Prištinom. Dugoročno ovo je najbolje što Srbija može da preduzme jer se veoma lako našla u jako lošoj poziciji.

Srbija na ovaj način čuva svoj ugled, jer će pokrenuti postupci biti medijski ispraćeni i pokazaćemo celom svetu kako Kosovski policajci postupaju prema Srbima.

Prema Kosovskom Krivičnom Zakoniku(koji je preuzet sa ovog linka) navodi se sledeće:

Član 414.

Zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja

1. Službeno lice koje koristeći se svojim položajem ili ovlašćenjima prekorači granice svojih ovlašćenja ili ne vrši svoju službenu dužnost, u nameri da pribavi neku korist za sebe ili drugog, ili u nameri da drugom nanese štetu, ili da učini ozbiljnu povredu nečijih prava, kazniće se kaznom zatvora u trajanju od jedne (1) do osam (8) godina.

2. Službeno lice koji izvrši delo iz stava 1. ovog člana i stvarna korist ili šteta prelazi pet hiljada (5,000) evra, kazniće se novčanom kaznom i kaznom zatvora u trajanju od tri (3) do deset (10) godina.

3.Za potrebe ovog člana, zloupotreba službene dužnosti obuhvata ali se ne ograničava na sledeće:

3.1. namerno ili svesno kršenje zakona u vezi sa dužnostima ili zapošljavanjem službenika;

3.2. namerno neizvršavanje neke obavezne radnje propisane zakonom;

3.3. primanje poklona, naknade ili prednosti bilo kakve vrste na ime vršenje službenih radnji, osim ako je primanje poklona, naknade ili prednosti dozvoljeno zakonom;

3.4. zloupotreba vladine imovine, usluga ili osoblja, ili druge vredne stvari koja pripada vladi a koja mu je poverena na čuvanje ili data da je drži zbog njegovih dužnosti ili posla;

3.5. namerno podvrgavanje drugog šikaniranju ili hapšenju, zadržavanju, pretresanju, zapleni, oduzimanje, proceni ili terećenju za koje zna da je protivpravno; ili

3.6. namerno zabranjivanje ili sprečavanje drugog u vršenju ili uživanju nekog zakonitog prava, privilegije, ovlašćenja ili imuniteta.

 

Autor: Jovan Babić

24.09.2023.