Sajber kriminalitet kao kriminalitet današnjice - naučna monografija- prof.dr Ratomir D. Antonović

Znatno ranije pre pojave internet i sličnih tehnologija, mnogi teoretičari su objašnjavali zašto su pojedinci počinioci zločina u stvarnom svetu. Raznovrsne teorije, sa obimnim empirijskim istraživanja proširila je naše znanje o tome zašto ljudi čine zločin u stvarnom svetu. S druge strane sajber kriminala je relativno nova oblast za istraživače koji su uobičajeno usmereni na rasprave o adekvatnosti uspostavljenom krivično pravnom okviru i objašnjenju kriminala upotrebom interneta i srodne tehnologije u virtuelnom svetu.

Pored toga, posebna dilema je vezana za privlačnost internet onih lica koja čine zločin u realnom prostoru već isključivo u sajber sferi. Međutim, ukoliko prestupnici čine zločine u realnom prostoru kao i na internetu, onda se nameće logičan zaključak da se sajber kriminal dešava u stvarnom svetu, ali sa novim alatima. Tako na primer između ostalog digitalna piraterija predstavlja preuzimanje ili proizvodnja materijala zaštićenog autorskim pravima bez prethodne dozvole vlasnika ili plaćanja potrebnih naknada. Navedeno u suštini predstavlja krađu intelektualne svojine koja se ranije nije ostvarivala pomoću interneta već upotrebom drugih tehničkih sredstava. I pored specifičnosti pojedini teoretičari smatraju da su primarni motivi motivacije za ostvarivanje zločina kao na primer pohlepa, zadovoljstvo ili uzbuđenje i dalje prisutni. To nameće zaključak da su tradicionalne teorije i dalje od važnosti pri čemu kompjuterska tehnologija i internet predstavljaju novi put za ostvarivanje antisocijalnog ponašanja.

Sajber bezbednost je danas globalni problem – tokom globalne pandemije COVID-19 sajber kriminal je prepoznat kao jedna od najvažnijih pretnji bezbednosti u velikom broju zemalja. Sajber kriminal je najbrže rastući oblik transnacionalnog kriminala. Internet i informaciono-komunikacione tehnologije su podstakle ekonomski i društveni razvoj ali su istovremeno povećale izloženost pojedinaca, organizacija i država različitim rizicima u sajber prostoru. Samo u poslednjih nekoliko godina ekonomska šteta sajber kriminala meri se milijardama američkih dolara. Broj sajber napada na kritičnu infrastrukturu je dramatično porastao. Gotovo pet milijardi korisnika interneta su potencijalne žrtve napada sajber kriminalaca. Razvoj informacionih tehnologija i sve veća zavisnost društva od novih oblika komunikacija zasnovanih na internetu povećavaju opasnost od sajber kriminala. Većina sajber napada ostaje neotkrivena ili neprijavljena, što dodatno otežava procesuiranje učinilaca. Izazov predstavljaju i karakteristike interneta koje omogućavaju izvršenje nekih krivičnih dela iz oblasti sajber kriminala, odnosno anonimnost, brzina izvršenja dela i digitalno okruženje.

Pored grupa organizovanog kriminala koje se u celosti ili delimično bave i sajber kriminalom, posebnu pažnju privlače i haktivisti, odnosno sajber kriminalci koji imaju podršku vlada nacionalnih država i deluju u njihovo ime. Sajber ratovanje podrazumeva niz različitih metoda i tehnika. okruženje.

 

Pročitaj ceo tekst u PDF formatu